Då har vi gått in en en ny fas i samhället då de flesta pandemi-restriktioner slopats. Kanske kan vi se att dessa två år på olika sätt gett oss möjlighet att sakta ner på tempot och bli mer varse hur vi förhåller oss till oss själva och andra människor.

Kanske har vi också blivit mera medvetna om vad som är viktigt i livet.

 


 

Vår Facebook-sida